Dekningen blir gradvis bedre

Kulturministeren lover å ta tak i eventuell manglende DAB-dekning i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

DAB-radio

Lastebileierne blir tatt på alvor når de melder at DAB-dekningen stedvis er for dårlig.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bakgrunnen er en undersøkelse Lasebileiereforbundet har gjort blant sine medlemmer i disse fylkene.

Her kommer det blant annet frem at tre av fire opplever DAB-dekningen som dårligere enn FM-dekningen var før slukkingen. Sju av 10 mener også DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko.

Det er spesielt i tunneler og i områder hvor det bor lite folk dekningen oppleves som dårligst. Mange melder også om væravhengig dekningsgrad.

Skriftlig spørsmål

Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås sitter i transportkomiteen på Stortinget, og har på bakgrunn av undersøkelsen stilt et skriftlig spørsmål til kulturministeren om hva hun vil gjøre.

Linda C. Hofstad Helleland

Kulturminister Linda C. Hofstad Helleland er i stadig kontakt med kringkasterne.

Foto: NRK

– Jeg tar tilbakemeldinger om mangelfull veidekning på alvor, svarer Linda C. Hofstad Helleland.

Hun til at det er en overgangsfase der det er avgjørende for beredskapen av radiolytterne melder fra om eventuelle dekningsproblemer.

Samtidig viser hus til at NRK og P4 har foretatt fysiske målinger siden 2012, og i løpet av disse årene tilbakelagt over 50 000 kilometer.

– På grunnlag av dette er nettet ytterligere optimalisert med mange nye sendere, skriver Helleland i sitt svar.

Bedring i løpet av april og mai

Statsråden viser også til at hun har vært i kontakt med NRK, som opplyser at noen av tilbakemeldingene fra lastebileierne gjelder er områder der det allerede er bestilt nye sendere. Det fører til en bedre dekning.

I Møre og Romsdal gjeder flere av tilbakemeldingene dårlig dekning i tunneler. Her viser NRK til at 15 tunneler på fylkesveier får DAB-dekning i løpet av april eller mai. Vegvesenet kan inntil det skjer sende nødmeldinger på FM-nettet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har forøvrig konkludert med at beredskapssituasjonen i tunneler vil være bedre i DAB-nettet, fordi alle radiokanaler og ikke bare NRK P1 da vil være tilgjengelig.

Erfaringen tilsier også at lastebiler og større kjøretøy bør ha utvendig antenne.

– Må ta klager på alvor

Janne Sjelmo Nordås er spent foran ekstraordinært landsmøte

Janne Sjelmo Nordås tok opp saken på bakgrunn av en undersøkelse i Lastebileierforbundet.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Kulturministeren sier hun forventer at kringkasterne tar alle tilbakemeldinger om mangelfull dekning på alvor.

– Jeg legger vekt på at de, og særlig NRK, foretar kontrollmålinger av aktuelle veistrekninger og følger opp klagene på manglende dekning, svarer Helleland.

Janne Sjelmo Nordås er fornøyd med at kulturministeren tar tak i lastebileiernes uro.

– Etter debatten vi hadde i fjor har statsråden og regjeringen tatt ansvar. Det er positivt at hun tar saken på alvor, og at DAB-nettet blir bygd ut med flere sendere der det er nødvendig.