Dei tilsette tar over

Dei tilsette tar over Kleven Maritime Technology. Det er klart etter semje med bustyret og Kleven Verft sine finansieringsinstitusjonar. Selskapet leverer engineeringtenester innnanfor marin elektro- og automasjon, og har seks tilsette.