De som bor her kan komme til å bytte kommune

Folk i bygdene Eidsdal og Norddal skal ta stilling om de vil fortsette i Norddal kommune eller skifte til Stranda.

Eidsdal
Foto: Merete Løvoll Rønneberg

En arbeidsgruppe har laget en rapport der konklusjonen er at en sammenslåing mellom Norddal og Stranda vil være det beste resultatet.

Men å skifte ut Norddal med Stranda kan også bli aktuelt, sier Merete Løvoll Rønneberg i arbeidsgruppa.

Merete Løvoll Rønneberg

Det beste ville være en sammenslåing mellom Norddal og Stranda, men å bytte kommune kan også bli aktuelt, sier Merete Løvoll Rønneberg.

Foto: Storfjordens Venner

– Vi fikk jo et mandat fra det forrige folkemøte til å lage en utredning. Utfra det arbeidet som er gjort mener vi i arbeidsgruppa at det vil være til det bedre å skifte kommune, men helst at hele Norddal og hele Stranda slår seg i hop, sier Løvoll Rønneberg.

Folkemøte

Trolig blir det folkemøte i neste uke, og deretter skal det gjennomføres en spørreundersøkelse. Men hva som blir utfallet er også avhengig av hva kommunene bestemmer seg for. Og blir det ikke noe ekteskap mellom Norddal kommune og Stranda kommune så kan alternativet bli at de to bygdene vil bytte kommune fra Norddal til Stranda.

– Mange vil nok peke på misnøyen med den måten kommunen har blitt styrt, men det er jo bare en del av det. Jeg ser jo at innbyggertallet i Norddal kommune har gått kraftig ned, og jeg ser at det er ting i Stranda kommune og Norddal kommune tilsammen som i allefall jeg personlig mener kunne ha gjort at vi hadde stått sterkere, sier Merete Løvoll Rønneberg.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det er mange på sørsida som føler at mange kommunale tjenester i Norddal og Eidsdal er blitt lagt ned mens det er blitt investert kraftig i sentrum, sier Løvoll Rønneberg.

– En dårligere løsning

Ordføreren i Norddal, Arne Sandnes (Sp), har ikke lest den endelige rapporten og baserer svaret sitt på de foreløpige utkastene. Sandnes sier han har problemer med å se logikken i et kommunebytte.

Arne Sandnes

Ordfører Arne Sandnes (Sp) har ikke forståelse for konklusjonene til arbeidsgruppa.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Utfra det jeg har sett i den foreløpige oppsummeringa i rapporten så er det jo en rekke forhold som tilsier at dette blir en dårligere løsning både for sørsida og for kommunen som helhet. Her står det svart på hvitt at det blir større avstand til politiske avgjørelser, det blir større avstand til kommunesenteret og det blir større avstand til viktige tjenester, sier Arne Sandnes.

– Jeg synes det er beklagelig fordi Norddal kommune er en fremtidskommune med store muligheter, og jeg forstå ikke den kritikken som er blitt reist for såvidt jeg vet er det ingen politiske vedtaket i forrige periode som er kjent ugyldig av Fylkesmannen. At en ikke er enig er jo vanlig i demokratiet, men det er flertallet som må bestemme, sier Sandnes.

Robek-kommune

Stranda kommune er på Robek-lista. Det betyr at kommunen er underlagt statlig kontroll gjennom Fylkesmannen som skal godkjenne låneopptak og langsiktige leieavtaler.

– Men Robek-lista er midlertidig og Stranda har fått og vårt inntrykk er at Stranda begynner å få rimelig god kontroll på økonomien sin, sier Merete Løvoll Rønneberg.