De snakker om fisk for milliarder

– Dette er livsviktig for fiskere langs hele norskekysten. De norsk-russiske fellesbestandene i Barentshavet har de siste årene hatt en samlet verdi levert til kai som nærmer seg 17 milliarder kroner.

Vasilij Sokolov (t.v.) og Ane Benjaminsen ledet fiskeriforhandlingene i Ålesund 2018

Forhandlingslederne for Russland og Norge Vasilij Sokolov og Arne Benjaminsen mener Norge og Russland samarbeider godt om forvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet.

Foto: Frode Berg / NRK

Det sier assisterende departementsråd i Fiskeridepartementet, Arne Benjaminsen. Han leder fiskeriforhandlingene mellom Norge og Russland, som startet i Ålesund i dag.

På den andre siden av bordet sitter den russiske forhandlingslederen Vasilij Sokolov. Begge delegasjonene vet at de nå skal forhandle om store verdier som betyr mye for begge land.

– Vi er alltid optimistiske før disse forhandlingene med Norge. Samarbeidet har vært godt i mange år og begge nasjoner har klare forventninger til at det skal gå greit også denne gangen, sier Vasilij Sokolov.

Han er nestleder i Det føderale fiskeribyrået i Russland.

Overraskelser kan komme

Begge parter kjenner stort sett hverandres standpunkter, men Sokolov utelukker ikke at det kommer noen overraskelser underveis. Det skal ikke store kvoteendringer til før fiskerne taper mye penger.

Forhandlingsleder for fiskeriforhandlingene i Ålesund 2018, Vasilij Sokolov

Forhandlingsleder for russerne, Vasilij Sokolov.

Foto: Frode Berg / NRK

Onsdag løftes forhandlingene opp på et enda høyere politisk nivå. Da kommer fiskeriminister Harald T. Nesvik til hjembyen Ålesund for å møte den russiske fiskeriministeren.

– Det ser jeg fram til. Fiskerisamarbeidet med Russland er svært viktig, og handler om store og viktige økonomiske ressurser, sier Nesvik.

I 2017 stod den norsk-russisk kvoteavtalen for rundt 59 prosent av den totale verdien av de internasjonale fiskeriavtalene som Norge inngår. Torsken er den største, viktigste og mest verdifulle arten.

Forhandlingene dreier seg om torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer.

Russisk tråler ved kai i Ålesund

I dag lå det en russisk tråler til kai like utenfor hotellet der fiskeriforhandlingene nå pågår.

Foto: Frode Berg / NRK

Forskerne kommer med kvoteråd

Forskere både fra Norge og Russland har i lengre tid forberedt bakgrunnsmateriale til de forhandlingene som nå starter. Men det er ikke slik at forhandlerne må følge rådene i detalj. Det er mulig å legge seg 20 prosent over eller under det forskerne konkluderer med.

– Dette kan gjøres for å unngå for store svingninger fra år til år, sier den norske forhandlingslederen.

Benjaminsen legger vekt på at resultatet av disse forhandlingene er viktig for næringslivet langs hele kysten. Samlet er verdien på fisken som leveres mellom 16 og 17 milliarder kroner. Dette deles likt mellom de to nasjonene. I tillegg skapes det verdier i forbindelse med videreforedling.

– Vi har jobbet godt sammen med russerne alle disse 40 årene vi har forhandlet om fisken i Barentshavet. I 60 år har vi samarbeidet om forskning. Jeg regner ikke med at det kommer noen store overraskelser i år heller.

Mange følger nøye med

Informasjonslederen i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle, understreker også at de forhandlingene som nå pågår i Ålesund er viktige ikke bare for fiskerne, men også for alle andre som bor her i landet.

Odd Kristian Dahle, informasjonsansvarlig, Fiskebåt

Informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle.

Foto: Frode Berg / NRK

– Dette skaper store verdier langs hele kysten. Jeg er sikker på at mange kommer til å følge nøye med på hva som blir resultatet av forhandlingene mellom Norge og Russland om forvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet, sier Dahle.