Dato for ankesaka er klar

Datoen for ankesaka til foreldra og ein bestefar, som blei dømt til fengsel for overgrep mot tre søsken, er no klar. Saka skal opp i Frostating lagmannsrett 31. januar. Det melder Romsdals Budstikke. Det er sett av ni dagar til ankesaka. Mora og bestefaren blei begge dømde til ni års fengsel i oktober. Då kom retten til at faren var lettare psykisk utviklingshemma, og har fekk difor eitt år mindre i fengsel, i åtte år. Alle dei tre anka etter dommen i tingretten.