Dårligere velferdsordninger

I en ny undersøkelse svarer 51 prosent at vi kommer til å ha dårligere offentlige velferdsordninger om 20 år. Bare 10 prosent tror vi vil ha bedre ordninger. Av de spurte svarer 32 prosent at velferdsordningene vil være omtrent uendret, viser undersøkelsen som er utført av Opinion på oppdrag fra arbeidsgiverforeningen Spekter.