– Jeg kan ikke begripe hvorfor det haster sånn

Mange av ordførerne i Møre og Romsdal mener de har altfor dårlig tid på å avgjøre om de skal slå seg sammen med nabokommuner. Ordfører i Aukra, Bernhard Riksfjord, mener de burde hatt ett år til på å bestemme seg.

Bernhard Riksfjord

Ordfører i Aukra, Bernhard Riksfjord, mener de burde fått mer tid i arbeidet med kommunereformen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Konsekvensene kan bli at det blir en del hastverksvedtak, sier ordfører i Aukra, Bernard Riksfjord.

Kommunene er nå i full gang med å diskutere hvem de skal slå seg sammen med. Innen neste sommer er første frist for å gjøre et vedtak.

For lite tid

I en undersøkelse NRK Møre og Romsdal har gjort blant ordførerne, svarer flertall av ordførerne som svarte at tidsfristen er for kort til å komme i mål med alt arbeidet. Mange av ordførerne mener det blir hastverksarbeid, de svarer at de trenger tid på å få forankret prosessen hos folket, og at de ikke har nok tid til å få gjennomført et godt nok utredningsarbeid.

Riksfjord i Aukra er en av dem som mener de burde fått mer tid. Han kan ikke forstå hva som haster sånn

– Jeg kan ikke begripe det. Hadde det vært slik at vi var på sultegrensen og hadde det dårlig så var det en ting. Men Norge er for niende år på rad kåret til verdens beste land å bo i til tross for at mange mener vi har for mange kommuner.

– Dette er krevende prosesser

Riksfjord mener man hadde vunnet på å bruke lenger tid på prosessen.

Gunn Marit Helgesen

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, har forståelse for at det er en krevende prosess for kommunene.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Gunn Marit Helgesen, som er styreleder i KS, forstår at kommunene kan bli stresset.

– Jeg kan også skjønne at timingen er spesiell for nå skal jo også kommune- og fylkestingsrepresentanter velges til høsten, og midt opp i dette skal man diskutere å fjerne sitt eget kommunestyre, så dette er krevende prosesser. Det tror jeg alle er inneforstått med, sier hun.

Hun understreker at kommuner som trenger mer tid, må bruke mer tid, og heller gå glipp av et økonomisk tilskudd.

– Dersom man trenger mer tid så får man bare ta mer tid. Det er et par løp i denne tidsrammen som er skissert fra staten sin side, sier hun.

– Viktig at kommunene tar aktivt grep

Jardar Jensen

Statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jardar Jensen sier at det er viktig at kommunene prioriterer kommunereformen.

Foto: Stein Aase / NRK

Jardar Jensen er statssekretær i kommunal og moderniseringsdepartementet. Han skjønner at mange synes prosessen i kommunereformen går litt fort.

– Det er viktige og krevende prosesser som skal gjennomføres i kommunereformen. Men det er derfor også veldig nødvendig og viktig at alle ordføreren og også kommunestyrerepresentantene tar et aktivt grep for fremtiden slik at de klarer å holde seg innenfor den tidsrammen som gjelder.

Fristen er 1. juli 2016. Etter det vil fylkesmannsembetene oppsummere dette i løpet av høsten før regjeringa legger frem forslag til Stortinget på ny kommunestruktur i løpet av våren 2017.

– Men flere mener de trenger mer tid. Hva skjer dersom de ikke rekker fristene?

– Da blir de ikke med i denne runden. Dersom vi skal kunne presentere noe for Stortinget så trenger vi tiden.