Dårleg på likeløn

Kvinner i mellomleiarstillingar i fylket får 20 prosent lågare løn enn mannlege kollegaer. Målt etter likeløn er Møre og Romsdal landets tredje dårlegaste fylke, sier ein undersøking frå Lederne. - Menn er flinke til å understreke kor viktige dei er for bedrifta, medan kvinnene er meir tilbakehaldne, seier forbundsleiar Jan Olav Brekke i Lederne.