Dale opnar festspela

Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale frå Volda skal opne Dei nynorske festspela i år. Dagleg leiar Gaute Øvereng i Aasen-tunet seier Dale er ein tydeleg nynorskbrukar i regjeringa og Framstegspartiet. Festspela opnar torsdag 29. juni i Ørsta.

Eanandoalu- ja biebmodepartemeanta ministtar Jon Georg Dale rabai Norgga čájáhuslávddi Grüne Woches
Foto: Vidar Alfarnes / Regjeringen