D-dag for E39

I dag skal prosjektene som omhandler E39 og ferjefri fjordkryssing legges frem på Stortinget.

Flytebru Halsafjorden

Slik kan det bli dersom det blir flytebru over Halsafjorden.

Foto: LMG Marin / Montasje

Å erstatte fergene med broer og tunneler koster flerfoldige milliarder kroner. Prosjektene står i kø, og det er hard kniving om kronene. Det står om InterCity-tog mot E39 – Østlandet mot Vestlandet.

Om noen måneder blir Nasjonal Transportplan (NTP) lagt frem.

Nå gjelder det å legge inn en best mulig søknad på Stortinget, slik at ens egne prosjekter blir tildelt plass i transportplanen, med lovnader om penger.

Inngrep

For Møre og Romsdal sin del er det tre prosjekter som står i sentrum: Møreaksen, Hafast og Halsafjordprosjektet

Kampen for å slippe ferge på veien fra Ålesund til Kristiansund tetner til, og fylkesordfører Jon Aasen vektlegger betydningen av mandagens møte i Stortinget.

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Disse møtene er svært viktige fordi det kun handler kun om vårt eget fylke og våre egne behov, sier han. Høringene er slutt, og en får lov til å komme på innsiden. Nå er det veldig viktig at en er tydelig og kommer med inngrep, slik at en blir nevnt i NTP.

Trønderhjelp

Dersom de store veiprosjektene i fylket vårt skal vinne frem, blir utrettelig pågang og gode kontakter avgjørende faktorer.

Da gjenstår det å se hva som blir Møre og Romsdal sin skjebne. Vårt fylke står nemlig uten folk i den viktige Transportkomiteen på Stortinget.

Nå er fylkesordfører Jon Aasen & co. avhengige av en trønder.

– Vi må innrømme at det er vårt ansvar å ta voksenopplæring på Susanne Brattli, at trøndersk samferdselsprosjekt er helt annerledes enn Vest-Norges og Vestlandets samferdselsprosjekt.

Flytebru Halsafjorden

Flytebru - Halsafjorden.

Foto: LMG Marin / Montasje