Bypakken godkjent

Samferdselsdepartementet har gjodkjent bypakken for Ålesund. Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) håper utbygginga av veinettet for bil, kollektivtrafikk, gående og syklende kan starte om to-tre år. Bypakken inneholder tre bompasseringspunkt. Ett i sentrum, ett ved Lerstad/Åse vest og ett på Brusdalsvegen.

Kart Bypakke Ålesund
Foto: Ålesund kommune