Bymisjonssenteret får 900.000

Kulturminnefondet gir 900.000 kroner til restaurering av fasader, vinduer og inngangsdør på den gamle Metodistkirken som eies av Kirkens bymisjon i Ålesund. Bymisjonen tok over bygningen i 2016, og skal etablere et Bymisjonssenter i kulturminnet fra 1906. Her skal de tilby et arbeid for mennesker som av forskjellige årsaker faller utenfor samfunnet, med blant annet åpen kafé og ulike arrangementer.