Normal

Bygger sykehjem for 250-300 millioner kroner

Onsdag offentliggjorde ordfører Lars Olav Hustad intensjonsavtale med Wenaas-gruppen om samarbeid for bygging av nytt sykehjem på Åndalsnes som kan stå ferdig i 2017.

Nytt sykehjem og ny bydel

Planlegges helt ny bydel i Åndalsnes. Den foreløpige skissa viser kanaler ført inn i området for å gi det hele et enda mer maritimt preg.

Foto: Illustrasjon/Rauma kommune

Lars Olav Hustad

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, sier det er en gledens dag i kommunen i dag.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Samtidig kunngjorde Rauma kommune oppstart av reguleringsplanarbeidet for Stokkekaia og Troa, ved å presentere en ideskisse for en helt ny bydel i Åndalsnes.

– Det er en gledens dag i Rauma, sier ordfører Lars Olav Hustad etter kunngjøringen.

Wenaas bidrar til rask bygging

Kommunestyret i Rauma har tidligere vedtatt at nytt sykehjem skal være klar i god tid før 2025. Nå er det mulig at et nytt sykehjem på Åndalsnes vil stå ferdig allerede i 2017 gjennom økonomisk bidrag fra Wenaas-gruppen ved Lars Wenaas.

Det nye sykehjemmet skal erstatte nåværende Rauma sykehjem i Isfjorden og Åndalsnes sykehjem og vil ha en kostnadsramme på 250–300 millioner kroner.

– Behovet for nytt sykehjem er stort. Sykehjemmet i isfjorden er 40 år gammelt og helt utdatert, og Åndalsnes sykehjem trenger større plass. Så for å få et nav i eldreomsorgen var det helt på sin plass å få dette realisert, sier Hustad.

Hvor stort beløp Wenaas vil bidra med går ikke direkte fram av intensjonsavtale.

– Vi har ikke helt landet på konkrete beløp. Vi får 55 prosent støtte fra staten, og så må kommunen og Wenaas-gruppen se hvordan vi skal fordele resten. Men de har signalisert at de vil bidra med 35–40 millioner, sier Hustad.

Kommunen vil enten få et kontantinnskudd og selv bygge og være eier av det nye sykehjemmet, eller så vil Wenaas-gruppen bygge og leie ut til kommunen på gunstige vilkår.

Hvilket alternativ som velges, skal avklares i den videre prosessen.

–Uproblematisk med private midler

Ordføreren synes det er helt uproblematisk at private aktører gir store summer til kommunen for å gjennomføre slike prosjekt.

– Ja, hvis ikke de som har mye penger får lov å bruke penger på noe så sentralt og livsnødvendig som et sykehjem, da skjønner ikke jeg noe som helst. Men det er helt klart at det er noen som kan være mot det, sier ordføreren.

Han synes det er flott at de som har mye gir til fellesskapet.

– Mange av dem som har en del i banken gir til fellesskapet over hele landet, og Lars Wenaas er et godt eksempel på det hos oss, sier ordføreren.

Vil ha 90 plasser

Sykehjemmet vil tilby 90 plasser, og det er planlagt at sykehjemmet skal kunne utvides med 30 ekstra plasser senere. Kommunen vil også at sykehjemmet huse kommunens lege- og helsesenter. Det foreløpige anslaget tyder på området vil få et samlet areal på 6000 kvadratmeter.

Vil også bygge ny bydel

Kommunen presenterte også skisser for hvordan Stokkekai-området og Troa kan utvikles til en ny bydel. I tillegg til å romme nytt sykehjem, vil kommunen få på plass nye forretningsbygg, boligblokker, parkering og friområde.

Kommunen opplyser at Isfjordpromenaden langs sjøen forutsettes videreført helt fra sentrum ut til området.

Området Troa, som ligger på andre siden av Strandgata og jernbanen, er i kommunedelplanen avsatt til boligformål.

I juni blir det fremmet sak til kommunestyret om å starte detaljregulering og kommunen tror at i løpet av en planprosess på ett år, vil Åndalsnes sin nye bydel ta form.

– Vi har store og hårete mål, og det må vi ha. Dette området vil bli et flott område, sier ordføreren.