– Dette kommer til å bli en verdenssensasjon

Det er optimisme i oljenæringen, og flere felt i Norskehavet får undervannskompresjon for å få opp mer gass og olje. – Det gjør at oljemiljø i hele verden ser mot vår region, sier oljekonsulent i Kristiansund.

Vestbase

Flere felt får kompresjonsutstyr. Åsgard-feltet er først ut med kompresjon under vann, og på Vestbase i Kristiansund skal det stå et komplett reserveanlegg.

Foto: Harald M. Valderhaug

Undervannsteknologi har lenge vært et kjennetegn på olje- og gassnæringen i Norskehavet, men nå kommer et nytt steg i utviklingen.

– Vi skal ta en enormt teknologisprang. Nemlig det som heter kompresjonsteknologi. Det vil si å hente opp mye mer olje og gass fra eksisterende felt, sier Helge Hegerberg, som er oljekonsulent i Kristiansund kommune.

– Oljemiljøet i hele verden ser på oss

Når et felt har vært i drift i noen år, så faller trykket og det må kompresjon til for å få ut olje og gassen.

Vestbase bygging pågår

Utbygging på Vestbase.

Foto: Vestbase

Undervannskompresjon er norskutviklet teknologi som skjer i Norskehavet. Oljekonsulenten forteller at utstyret skal utplasseres på Åsgard-feltet, og så skal kompresjon på Ormen Lange prosjektet komme litt senere.

– Dette kommer til å bli en verdenssensasjon, og oljemiljøet i hele verden ser på dette. En prosent opp betyr mye i inntekter for svært mange, så mange øyne vil bli rettet mot Kristiansund i tiden fremover, sier Hegerberg.

I fjor godkjente Stortinget utbyggingen av Åsgard undervannskompresjon. Den økte utvinningsgraden vil føre til om lag 280 millioner ekstra fat oljeekvivalenter.

Den økte utvinningen er større enn selv de totale, forventede utvinnbare ressursene fra flere av de nye utbyggingene.

Regner med mange besøkende

Terje Kvisvik

Terje Kvisvik sier dette er en svært aktiv tid for Vestbase.

Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Utviklingen i Norskehavet driver frem veksten i olje- og gassmiljøet i Kristiansund. Ved anlegget på Vestbase skal 20 000 nye kvadratmeter bygges ut.

– Nå er vi inne i en veldig aktiv tid. Vi er i startgropen på flere nye byggeprosjekt og har mange under planlegging som vil komme under kort tid, sier eiendomssjef på Vestbase Terje Kvisvik.

Det anlegget som Vestbase i Kristiansund nå bygger for Åsgard undervannskompresjon er så spesielt at man regner med mye besøk. Det blir et visningsanlegg.

– I tilfelle noe ryker på havbunnen så har de mulighet til å ta det opp, komme til Kristiansund og bytte det med et nytt som står lagret. og reparere feilen, sier Terje Kvisvik.

Åsgard gasskompresjon

Reserveutstyret til Åsgard gasskompresjon på Vestbase.

Foto: Vestbase

– Dette er høyteknologi, og jeg vet ikke om det er laget noen andre plasser i verden. Jeg har tro på at dette kan bidra til at vi får andre etableringer, sier Kvisvik.

Behov for flere folk

I Kristiansund ser man at det trenger miljø for å planlegge bygge og drifte kompresjonsanleggene, i tillegg til å de andre byggeprosjektene.

– Vi holder på med et nytt lager bygg og det trengs helt klart flere folk. Allerede nå så leier vi inn til vi ansetter selv, sier Terje Kvisvik.

Oljekonsulent Helge Hegerberg sier mange system må være på plass døgnet rundt, året rundt.

– Nå skal vi inn i en litt ukjent verden og vi får folk med enormt høyere kompetanse enn tidligere, sier Hegerberg.