Bygdefolket i Bjørke får velge mellom Ørsta og Volda

Spørsmålet om Bjørke fortsatt skal tilhøre Ørsta eller bli en del av Volda kommune blir trolig avgjort i en folkeavstemning i høst.

Jørgen Amdam og Stein Aam

Volda-ordfører Jørgen Amdam i samtale med Ørsta-ordfører Stein Aam. Til høsten får bygdefolket til å velge hvem som skal styre Bjørke.

Bygda som er en del av Ørsta kommune, ligger helt innerst i Hjørundfjorden. For å komme til kommunesenteret i Ørsta i dag må folk som bor i Bjørke kjøre gjennom Volda.

Kvivsvegen

Det stor fest da Kvivsvegen ble åpnet høste 2012.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

I tillegg har Kvivsvegtunnelen som sto ferdig høsten 2012, åpnet vegen østover mot Hornindal og Stryn. Tunnelen er en viktig grunn til at Volda og Hornindal har vedtatt å slå seg sammen til en felles kommune fra 1. januar 2020. For noen er dette et ytterligere argument for å se mot Volda.

Samtidig er kraftinntektene fra Bjørke viktig for Ørsta kommune sin økonomi.

Nå skal det gjennomføres en utredning i regi av de to kommunene og deretter skal bygdefolket høres gjennom en folkeavstemning. Det skal skje etter stortingsvalget i høst, og trolig blir et en gang i løpet av oktober.

– Bygda er delt

Lederen i Bjørke grendelag sier det er vanskelig å spå hva som blir utfallet fordi det er ulike meninger blant bygdefolket.

– Slik jeg opplever det så er bygda delt. Det er de som ivrer veldig for å bytte kommune til Volda fordi det er nærmere og mer tjenlig mens det er andre som er godt fornøyd med de tjenestene som Ørsta kommune gir, og som er redd for at Volda ikke vil ivareta bygda på samme måte som Ørsta har gjort, sier Svein Magne Homberset Skjåstad.

Vil følge folkemeningen

Stein Aam

Ordfører i Ørsta Stein Aam (Sp) vil legge stor vekt på resultatet av folkeavstemningen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Lederen i Bjørke grendelag forventer at resultatet av en folkeavstemning i bygda blir respektert. Og ordføreren i Ørsta er innstilt på å følge folkemeningen.

– Ja, personlig har jeg sagt at folkemeninga er veldig viktig for meg, og jeg tror også at kommunestyret i Ørsta vil gjøre det. Det som gjør det problematisk er at dette må til departementet fordi det er snakk om en del konsesjonskraft, og det har økonomisk betydning, sier ordfører Stein Aam (Sp).

Viktig for Ørsta

Tussa kraftverk, Bjørke i Hjørundfjorden

Tussa kraftverk sine lokaler i Bjørke. Kraftinntektene er et viktig bidrag til Ørsta kommune sin økonomi.

Foto: Tussa

Ordføreren legger ikke skjul på at inntektene fra konsesjonskrafta er viktig for Ørsta kommune. I tillegg blir bygdene innerst i Hjørundfjorden en del av en turistsatsing som kommunen nå legger opp til. Samtidig sier Stein Aam at han forstår at folk av geografiske grunner ser mot Volda

Lederen i Bjørke grendelag mener Ørsta kommune opp gjennom årene har behandlet bygdene sine på en god måte. For noen kan det være et argument for ikke å bytte kommune. Ørsta som er et resultat av sammenslåing av flere kommuner på 1960-tallet, er en stor kommune i utstrekning.

– Ørsta har vært nødt til å ivareta bygdene sine fordi avstandene er så store. Totalt sett har jeg inntrykk av at Ørsta har en bedre forståelse av hva en kan gjøre for å opprettholde bygdene enn det Volda har vist evne og vilje til, sier Svein Magne Homberset Skjåstad.