Bygdefolket i Åheim snuser på Selje og Eid

Engasjementet var stort og meningene delte under folkemøtet i Åheim torsdag kveld. Spørsmålet er om Åheim skal fortsette som en del av Vanylven eller slå seg sammen med Eid og Selje på andre siden av fylkesgrensa

Stein Robert Osdal, Alfred Bjørlo og Lena Landsverk Sande

Ordføreren i Selje, Stein Robert Osdal (KrF), ordføreren i Eid, Alfred Bjørlo (V) og ordføreren i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V) var til stede under folkemøtet i Åheim.

Foto: Trond Vestre / NRK

Åheim Bygdeutvikling tok initiativet til folkemøtet torsdag kveld for å lodde stemninga om Åheim fortsatt være en del av Vanylven kommune eller se sørover mot Eid og Selje i Sogn og Fjordane

Eid og Selje er blitt enige om å slå seg sammen til en felles kommune fra og med 1. januar 2020.

– Det er nå toget går

Rundt 200 personer hadde møtt frem i Olivinhallen for å høre på innleggene og diskusjonen..

Alf Kristian Berget i Åheim bygdeutvikling til høyre

Alf Kristian Berget i Åheim Bygdeutvikling til høyre.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi ønsker å få vite hva folk vil. Det er nå toget går, sa Alf Kristian Berget i Åheim Bygdeutvikling under innledninga av folkemøtet.

– Jeg går inn i dette med et åpent sinn. Uansett om vi drar hit eller dit så blir mitt hus stående der det står, sa Brynjar Hatlegjerde.

Tormod Hvattum

Tormod Hvattum er lensmann i Eid, men bosatt i Åheim.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vanylven er en kommune med gode tjenester. Men jeg ser noen mørke skyer i horisonten som gjør at vi kanskje bør bli større. Mitt primære standpunkt er at i så fall bør hele Vanylven gå inn i en større kommune, sa Tormod Hvattum som bor i Åheim, men er lensmann i Eid.

Grensejusteringer

Stortinget kommer til å gjøre vedtak om en ny kommunestruktur i løpet av våren 2017. Men spørsmålet om grensejusteringer skal opp i 2018. Det vil åpne for at enkelte bygder kan få skifte kommune.

Lena Landsverk Sande

Ordføreren i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V) til høyre.

Foto: Trond Vestre / NRK

Under folkeavstemninga i april 2016 svarte klart flertall at de ønsket å bli en del av storkommunen på ytre søre Sunnmøre mens bare 13 prosent ville slå seg sammen med Selje og Vågsøy. I Åheim var oppslutninga om alternativet Selje/Vågsøy langt større, men bygdefolket har vært delt i dette spørsmålet og saken skaper debatt.

Men begge de to alternativene falt i fisk og kommunestyret i Vanylven vedtok å fortsette som egen kommune. I ettertida har Eid og Selje funnet sammen mens Vågsøy har gått sørover mot Florø.

– Dette er en prosess dere må kjøre selv

Alfred Bjørlo

Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V) deltok under folkemøtet i Olivinhallen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Både ordføreren i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), ordføreren i Eid, Alfred Bjørlo (V) og ordføreren i Selje Stein Robert Osdal (KrF) deltok under folkemøtet i Olivinhallen.

– Gratulerer med dagen. Aldri har Stad skipstunnel vært nærmere en realisering enn nå. Det ber fullt mulig å starte opp arbeidet i 2019, og dette prosjektet vil knytte sammen Nordfjord og Vanylven på en mye tettere måte, sa Stein Robert Osdal.

– Men det er viktig for meg å understreke at dette er en prosess dere må kjøre selv. Vi har full respekt for det. Men ønsker dere å gå inn i en slik prosess skal ikke vi stenge døra.

Usikre

Men mange av dem som møtte på folkemøtet torsdag kveld sier de er usikre på hva som er det beste for Åheim i fremtiden. Meningene er delte. Noen vil gå nordover, andre vil gå sørover, og flere svarte at det beste er at Vanylven ikke blir delt.

Men flere pekte på at det ville bli vanskelig for Vanylven å bestå som egen kommune i fremtiden, og at Åheim derfor bør gå sammen med Eid og Selje.

– Det er kortere å reise til Eid og Selje. De siste gangene jeg har vært i Selje har det vært flere åheimerepå legekontoret der, sa Knut Ingvald Bøstrand.