Bustadbrann på Eiksund

 • Driv ettersløkking

  Brannvesenet driv no ettersløkking i einebustaden som brann i Eiksund i Ulstein. Fleire av brannmannskapet har returnert tilbake til stasjonen. Dei som er att hentar ut ting av verdi og driv ettersløkking.

 • Har kontroll over brann

  Brannvesenet har sløkt det meste av synlege flammar og byrjar få kontroll over brannen, opplyser operatør ved 110-sentralen, Paul Ola Vestre. Dei set straks i gang med ettersløkking.

 • Får hjelp av ekstramannskap

  Det er sterk røykutvikling i ein einebustad på Eiksund i Ulstein. Brannvesenet får hjelp frå mannskap frå Ålesund og Herøy. 110-sentralen opplyser at dei ikkje veit kvar brannen starta.

  Bustadbrann i Eiksund i Ulstein
  Foto: Bente Anita Pilskog
 • Boligbrann

  Nødetatene har rykket ut til en brann i en bolig på Eiksund i Ulstein. Politiet opplyser at det ikke skal vere noen personer i boligen. Ifølge 110-sentralen er det sterk røykutvikling fra huset, og brannvesenet i Herøy rykker ut for å bistå.