Bustadbrann i Ålesund

  • Utfordrande sløkkearbeid

    Laster Twitter-innhold
  • Ber naboar stenge vindauga

    Det skal ikkje vere fare for at brannen skal spreie seg til andre hus i området, melder 110-sentralen. Men det er mykje røyk i området, og politiet ber difor folk om å stenge vindauga sine.

  • Alle ute av huset

    Politiet melder at dei har vore i kontakt med eigaren av huset som brenn i Olsvika i Ålesund. Alle skal vere ute av huset. Brannvesenet begynner å få kontroll på brannen.