Hopp til innhold

Bussulykken i Valldal – får kritikk for manglende skilting

Veibredden var marginal og bidro til ulykken mellom turistbussen og bilen i Valldal i fjor, sier rapport fra Statens havarikommisjon.

Velta buss ulukke Valldal

OMKOM: En person omkom og to ble alvorlig skadet i ulykken i Valldal i fjor.

Foto: Rune Hustad / NRK

Ifølge Statens havarikommisjons rapport var det ikke satt opp varsel om den smale veibredden på den over 200 meter lange strekningen. Ifølge kommisjonen var også veibredden i utgangspunktet marginal.

– Det er ikke lett å oppdage for dem som kommer kjørende. Vi mener innsnevringen bør merkes bedre, men aller helst utbedres og utvides, og det har vi forstått at det er planer for. I påvente av det mener vi det bør markeres, slik at vi unngår nye hendelser, sier avdelingsleder i Statens havarikommisjon, Rolf Mellum.

I rapporten får Statens vegvesen kritikk for dårlig skilting av veien. I havarikommisjonens undersøkelser ble det også påvist at det ikke har vært gjennomført risikovurdering eller sikkerhetsinspeksjoner av strekningen verken før eller etter at den fikk status som Nasjonal turistveg i 2013.

– Det er ikke overraskende at det kommer kritikk på det, for jeg har selv reagert på at ingenting har skjedd i forhold til den ulykken, sier Norddal-ordfører Arne Sandnes.

Det var i juli i fjor at en ukrainsk turistbuss, med 38 passasjerer, kolliderte med en personbil på «Trollstigeveien» i Valldal.

Oppfattet ikke innsnevringen

Buss ulukke Valldal

Turistbussen mistet styringen i kollisjonen og veltet ut i sideterrenget.

Foto: Rune Hustad / NRK

Begge kjøretøy la seg ut på sidene sine for å unngå kollisjon, men det skjedde allikevel et sammenstøt da de passerte hverandre. Sammenstøtet skjedde ca. 40 meter etter at veien ble smalere i bussens kjøreretning, og bussføreren oppfattet ikke denne innsnevringen.

– Vi har gjort vurderinger i etterkant av ulykken, og i hvilken grad vi skulle varslet alle innsnevringer på veien, men da hadde det blitt en skiltjungel, sier seksjonssjef for Plan- og trafikkseksjonen i Møre og Romsdal, Lisbeth Smørholm.

Hun er likevel enig i mye av innholdet i rapporten.

– Jeg kan forstå kritikken fra havarikommisjonen og i ettertid ser vi at vi kanskje burde gjennomført en trafikksikkerhetsinspeksjon. Det skal sies at det ikke er noen krav til oss i lovverket om å gjøre en risikovurdering på fylkesveier.

Nasjonal turistvei

Bussen mistet styringen etter kollisjonen og kjørte ukontrollert gjennom rekkverket og ut i sideterrenget hvor den veltet og ble liggende på taket.

En person omkom og to ble alvorlig skadet.

– Når en vei får status som Nasjonal turistveg er det forventet av trafikantene at en slik vegstrekning kvalitetssikres. På denne strekningen er det mangelfull skilting og standard på veien, som det er god grunn til at trafikanter og de som har skrevet rapporten stiller spørsmål ved, sier Norddal-ordføreren.

I rapporten står det også at det ikke har vært gjennomført trafikksikkerhetsinspeksjoner på strekningen de siste 10 årene.

Kunne overlevd med bilbelte

Ifølge havarikommisjonens tekniske undersøkelser var bussen i god teknisk stand før ulykken og at den sviktende styreevnen skyldes et brudd i styresnekka, som skjedde i sammenstøtet med bilen.

Bussulykke Valldal

Bussen kjørte gjennom rekkverket og veltet. Styreevnen sviktet på grunn av brudd i styresnekka, som skjedde i sammenstøtet med bilen.

Foto: Svein Ove Ekornesvaag, Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

I sin rekonstruksjon viser rapporten til at den omkomne og den ene av de alvorlige skadde ikke hadde brukt bilbelte, som kunne ha begrenset det alvorlige skadeomfanget. Det var overlevelsesrom på samtlige sitteplasser, og det er sannsynlig at den omkomne hadde overlevd hvis bilbelte hadde blitt brukt

Ifølge vitner skal både bussførerne og guiden oppfordret flere ganger på turen til bruk av bilbelte.

– Har ikke fått sett rapporten

Den ukrainske bussjåføren som var tiltalt etter dødsulykka ble frikjent for aktløst drap i oktober i fjor, men ble dømt til 30 dagers fengsel for å ha kjørt uforsiktig.

I rapporten kommer det frem at bussjåføren plasserte bussen så langt ut mot høyre han kunne for at passering skulle være mulig, men reduserte farten i liten grad.

Bussjåførens forsvarer har enda ikke sett rapporten fordi han er på ferie, men svarer dette da NRK forteller at rapporten tar opp manglende veiskilting;

– Ut fra det som blir referert, så faller det godt sammen med kritikken jeg fremførte for tingretten i fjor, sier Erling Flisnes.