Busser kjører ulovlig til Fjellstua

Lovverket tillater ikke store busser å kjøre til Fjellstua, skriver Sunnmørsposten. Tung trafikk er kun tillat opp til Kråmyra, men resten av veien er ikke klassifisert for store busser, ifølge veilista til Statens vegvesen. Likevel kjøres det 50 til 60 busser til Fjellstua i turistsesongen. Daglig leder i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Geir Steinar Vik sier han ikke visste om dette og det er en kjempeutfordring. (Krever innlogging)