Bussendring pga vassleidning

Grunna legging av ny vassleidning blir Haddalvegen stengt for gjennomkøyring til slutten av oktober. Dette fører til endringar i busstraseen for linje 338, som i denne perioden køyrer fylkesvegen. Av- og påstigning blir busslommene Haddal sør og Haddal nord. Avgangane med minibuss til Haddal skule blir uendra.