Bussavgangar har vore for fulle

FRAM har fått tilbakemelding på at enkelte bussavgangar har vore for fulle. Dette gjeld blant anna nokre bybussavgangar der det har vore mange ståande passasjerar. Også enkelte avgangar med langruter opplevast som veldig fulle. For bybuss har FRAM bestemt at berre sitteplassane skal brukast. Den fremste seterada er framleis stengd.

Buss fra kollektivselskapet FRAM forlater Ålesund rutebilstasjon
Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK