Bunadsgeriljaen har startet innsamlingsaksjon for å lokke gynekologer til føden

Aksjonistene vil berge den truede fødeavdelingen i Kristiansund. De håper å samle inn en halv million.

Anja Cecilie Solvik

Anja Cecilie Solvik, leder for Bunadsgeriljaen håper stipender fra vanlige folk kan sette fart i rekrutteringsprosessen.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

– Vi tror bedre lønnsvilkår er viktig for å rekruttere fagfolk, det har vi sett ved andre sykehus som har hatt rekrutteringsproblemer. Nå vil vi gjøre vårt. Samtidig er det et spark til helseforetaket om at de må bedre betingelsene, sier Anja Cecilie Solvik, leder for Bunadsgeriljaen.

8. februar stenger fødeavdelingen i Kristiansund gravide fra Nordmøre må reise til Molde for de neste åtte måneden. Helseforetaket mener det ikke er forsvarlig å fortsette driften begge steder grunnet mangel på gynekologer.

Det til tross for at Stortinget har bestemt at den skulle holdes åpent til det nye fellessykehuset står ferdig.

– Nå kan ikke folk stille opp i store markeringer på grunn av korona og da et dette en kreativ og god måte å gjøre noe med problemet på, sier Solvik.

Målet er 500.000

Innsamlingen startet mandag morgen. Tirsdag ettermiddag hadde de samlet inn 64.000 kroner.

Geriljaens mål er 500.000, som de vi fordel på fem gynekologstipender på 100.000. Geriljaen vil gi dem til gynekologer som sier ja til hundre prosent jobb ved føden i Kristiansund og binde seg for minst to år.

– Vi håper dette kan bidra til rekrutteringen og til at fødeavdelingen kan holdes åpen. For oss er det ikke noe annet alternativ, sier Solvik.

Avdelingssjef roser innsamlingen

Gynekolog og mellombels avdelingsleiar for fødeavdelinga i Nordmøre og Romsdal, Øyvind Eiksund Nytun

Avdelingssjef ved fødeavdelingen i Kristiansund og Molde, Øyvind Nytun roser engasjementet.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Helse Møre og Romsdal har tidligere sagt seg enig i at de historisk har jobbet for dårlig med rekrutteringen til fødeavdelingen. De senere årene mener sykehusledelsen derimot at de har gjort en betydelig rekrutteringsjobb.

De har hentet inn folk fra inn- og utland, vært i kontakt med flere andre sykehus og fått hjelp av et rekrutteringsbyrå.

Avdelingssjef ved fødeavdelingen i Kristiansund og Molde, Øyvind Nytun, synes likevel det er positivt at folk engasjerer seg.

– Det er prisverdig at det er stort engasjement rundt rekruttering av gynekologer. Vi kommer til å fortsette å arbeide iherdig for å få på plass tilstrekkelig med fagfolk, slik at begge avdelingene kan holde åpent, sier han.

Tror ikke lønn er problemet

Styreleder i Norsk gynekologisk forening Kristin Hald synes innsamlingen er et hyggelig initiativ.

– Det viser jo stor grad av idealisme, men jeg tror dessverre ikke det vil virker.

Kirsten Hald, leder i Norsk gynekologisk forening

Styreleder i Norsk gynekologisk forening Kristin Hald

Foto: Norsk gynekologisk forening

Hun forteller at mange norske sykehus som sliter med å rekruttere gynekologer, hun tror ikke lønn er hovedproblemet.

– Godt arbeidsmiljø, gode arbeidstider og faglig nivå er ofte langt viktigere, sier Hald.

Lover at pengene kommer til nytte

Solvik understreker at det er helseforetaket som rekrutterer og ansetter.

– Dette er bare ment som et bidrag til den ansettelsesprosessen, sier hun.

Personlig har geriljasjefen tro på at stipender kan bidra til at flere gynekologer ønsker å komme til sykehuset. Om det likevel ikke skjer, lover hun at pengene ikke skal være samlet inn forgjeves.

– Pengene skal uansett brukes for å kjempe for et best mulig fødetilbud for kvinner på Nordmøre, sier Solvik.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL