NRK Meny
Normal

Ga ikke syke barn riktig hjelp

Fylkeslegen kritiserer helseforetaket for ikke å ha bemannet barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på riktig måte.

Barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost ved Helse Møre og Romsdal i Ålesund

Barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost i Ålesund skal ha brukt feil lege for å behandle barna.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost ved Helse Møre og Romsdal i Ålesund

Fylkesmannen ønsker at helseforetaket i Møre og Romsdal skal få på plass riktig bemanning hos barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost i Ålesund.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Nå vil Fylkesmannen sørge for at de psykisk syke barna får behandling fra de legene de har krav på.

Vaktberedskapen ved ungdomspsykiatrisk sengepost i Ålesund har nemlig blitt ivaretatt av voksenpsykiatrisk avdeling.

Dette bryter med helsevernforskriften om krav om riktig bemanning, og fører til at avdelingen ikke har riktig kompetanse tilgjengelig.

I slutten av juli i år oppretta Fylkesmannen en tilsynssak mot helseforetaket etter å ha mottatt en bekymringsmelding.

– Helseforetaket bryter reglene

Cato Innerdal

Assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal, forteller at bruddet er uakseptabelt selv om helseforetaket ikke har drevet uforsvarlig.

– En spesialist i barne- og ungdomspsykiatri skal være tilgjengelig til enhver tid, og når det ikke er på plass mangler man riktig kompetanse, mener legen.

Han mener at denne praksisen fører til at barn og unge ikke får den hjelpen de har krav på.

– Vi vil sørge for at barn og unge får nødvending og forsvarlig behandling. En overlege spesialisert i barne- og ungdomspsykiatri er bedre egnet enn noen som er utdannet i voksenpsykiatri, mener Innerdal.

Ikke uforsvarlig

Grunnen til at organiseringen ikke er uforsvarlig er at barnelegene har sørget for en viss opplæring av dem som normalt jobber med voksne.

Men Innerdal mener at det ikke er godt nok. I midten av november blir dette temaet tatt opp på nytt i møte med helseforetaket. I mellomtiden vil Fylkesmannen opprettholde dialogen for å få riktig bemanning på plass.