NRK Meny

Brudd på taushetsplikten

Sykehuset i Molde får kritikk for alvorlige brudd på taushetsplikten ved kirurgisk avdeling. I en foreløpig rapport fra fylkeslegen kommer det fram at avdelingen daglig bryter taushetplikten, og at det heller ikke alltid blir gitt rett informasjon i pasientjournalen ved utskriving. Fagsjef i Helse Møre og Romsdal, Odd Veddeng, sier foretaket jobber med å endre rutinene på legevisittene, slik at pasienten får informasjonen på enerom.

Molde sjukehus
Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal