Brenner lyng for å hindre gjengroing

Brenninga av kystlynghei på Kverveneset på Ellingsøya er i gang lørdag ettermiddag.

Brenning av lyng på Ellingsøya

Det er for å hindre gjengroing at Ålesund kommune brenner kystlynghei på Ellingsøya.

Foto: Linda Fiskerstrand Sperre

Det er Ålesund kommune som gjennomfører dette for å hindre gjengroing. Kystlyngheien på Kverveneset har vokst seg grov og stor. Ved å brenne lyngen blir den samtidig restaurert.

Arbeidet startet klokka 12 og skal pågå frem til klokka 16 lørdag, godt synlig på lang avstand, men det er ingen grunn til bekymring.

Det er ti personer til stede under brenningen, der alt vil bli kontrollert av to lokale naturforskere, en representant fra Norsk villsaulag, representanter fra Ålesund kommune ved vei, anlegg og park og andre frivillige.

– Lyngen har ikke vært tatt vare på i mange år. Introduserte arter har begynt å vokse til på stedet, noe som er den store trusselen for kystlynghei, sier landskapsarkitekt Linda Fiskerstrand Sperre i Ålesund kommune.

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype og er blant de eldste kulturmarkene.

I dag har moderne jordbruk, opphørt bruk og luftforurensninger ført til at mer enn 80 % av Europas lyngheier er blitt omdannet til åker, eng eller skog.

– På Kverveneset kan det bli ganske brannfarlig om noen skulle tenne på ved et uhell, som med et bål eller fyrverkeri. Det blir mindre vitale deler, som grønne deler og blomster. Ved å brenne det nå, kommer det nye og friske plantedeler, og man kan sette inn beitedyr for å holde dette jevnlig ved like, sa Sperre før brneningen startet lørdag.