NRK Meny
Normal

Møreaksen i medvind

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord er styrket i troen på at Møreaksen vil bli realisert i overskuelig fremtid.

Møreaksen

Møreaksen vil sørge for fergefri forbindelse mellom Ålesund, Molde og Kristiansund.

Foto: Illustrasjon / NRK

Møreaksen er en påtenkt fergefri forbindelse på E39 ved Kyststamveien over Romsdalsfjorden. Ideen er å gjøre det mulig med fergefritt samband mellom Ålesund, Molde og Kristiansund.

I tillegg vil en også ha fastlandsforbindelse til øyene Otrøya (Midsund) og Gossa (Aukra).

Bernhard Riksfjord

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Det hadde vært helt fantastisk å få realisert Møreaksen. Å kunne kjøre tørrskodd mellom de tre største byene i Møre og Romsdal vil gagne hele fylket, sier Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord.

Samarbeid

Han kan melde at Møreaksen ble løftet fram som et mulighetens alter da statsråd og samferdselsminister Marit Arnstad besøkte stamveimøtet i Molde om E39 forrige uke.

Prosjektet har også akselerert etter at Aukra kommunestyre vedtok å finansiere plan- og utredningsarbeid. I tillegg har GassROR iks vedtatt støtte til Møreaksen med 5,2 millioner kroner, og Aukra næringsforum har på sin side blitt enige om å bidra med 3 millioner.

– Når kommunene Vestnes, Molde, Midsund og Aukra, i tillegg til fylkeskommunen og Statens vegvesen er villige til å sette seg ned og samarbeide om Møreaksen – da er vi på god vei, sier Riksfjord.

Rent konkret vil en slippe fergeforbindelsene mellom Molde-Vestnes, Mordalsvågen-Solholmen og Aukra-Hollingsholmen. Dersom prosjektet blir realisert, kan kjøreturen fra Ålesund til Molde gjøres unna på én time. I dag må en regne med 30 minutt ekstra, dersom en rekker ferga.

Saken fortsetter under bildet

Møreaksen

Dersom partene får det slik de vil, kan fastlandsforbindelse til øyene Otrøya (Midsund) og Gossa (Aukra) bli en realitet.

Foto: Med tillatelse fra moreaksen.no

Veien videre

Planen er å lage en 13 km og 330 m dyp undersjøisk tunnel med to løp og fire felt under øya Tautra i Romsdalsfjorden vest for Molde. Broene til Otrøya og Gossa kommer i tillegg.

– Hva er neste steg for å få realisert Møreaksen?

– Koordinering og planlegging. Det som er viktig nå, er at fylkeskommunen, vegvesenet, Møreaksen og de aktuelle kommunene blir enige om en felles strategi for fremdrift.

1. oktober skal partene ha et nytt møte i Aukra, med mål om å komme nærmere en løsning.