Brannvesenets råd for brenning av St. Hans-bål

Skal man fyre opp et bål på St. Hansaften må man melde fra til brannvesenet. – Dette gjør vi for å kunne verifisere hvem som er ansvarlig hvis vi får melding om røyk fra et sted, sier branningeniør Knut Øystein Ekroll.

Knut Øystein Ekroll

Knut Øystein Ekroll ber folk være forsiktige når de fyrer opp bål på St. Hansaften.

Foto: Magnus Gamlem/NRK

Førstkommende torsdag er det St. Hansaften, noe som innebærer tenning av en rekke bål over hele landet.

I Ålesund kommune er det bestemt at man må melde fra til brannvesenet om man skal fyre opp et St. Hans-bål og så langt er det litt over 40 stykker som har gitt brannvesenet beskjed.

– Dette gjør vi for å kunne verifisere hvem som er ansvarlig hvis vi får melding om røyk fra et sted. Og dermed finne ut hvem som er i nærheten og om vi trenger å rykke ut på eller ikke, forklarer branningeniør Knut Øystein Ekroll om kravet fra kommunen og brannvesenet.

Fristen for å melde gikk opprinnelig ut mandag 20. juni, men så lenge man er rask kan det fortsatt være mulig å melde fra ifølge Ekroll.

Unngå skog og utmark

Slinningsbålet

Slinningsbålet skal tennes 25. juni i stedet for 23. juni.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Hvilke forskrifter for bålbrenning som gjelder varierer fra kommune til kommune.

– Enkelte kommuner har lokal forskrift om bålbrenning, mens andre har det ikke. Og det er litt forskjeller på hva de ulike kommunene krever. Enkelte kommuner krever melding, sånn som i Ålesund, mens i andre kommuner trenger man faktisk søknad. Der man får svar og godkjennelse fra brannvesenet, forklarer Ekroll.

Etter en lengre periode med mye fint vær, har det regnet litt de siste dagene i store deler av fylket. Branningeniøren oppfordrer likevel folk til å være forsiktig med hvor de tenner opp bålene.

– Nå har vi heldigvis fått litt mer fuktighet, men vi ber folk om å være forsiktige og vurderer selv hvor stort bålet kan være. Det er et generelt bålforbud i skog og utmark og i nærheten av slike områder. Så du må finne et område som er i innmark og der det vanskelig kan oppstå brann, minner han om.