Brannutrykning i Ålesund

Brannvesenet i Ålesund har rykt ut til ein brann i eit hus i Øvre Holen i Spjelkavik. I følge brannvesenet er brannen sløkt. Dei kan ikkje stadfeste om det er folk i huset. NRK kjem tilbake med meir.