Hopp til innhold

Vurderer å stengje Fannefjordtunnelen

Brannsjefen i Molde vurderer å stengje Fannefjordtunnelen på grunn av manglande brannsikring. – Har ropt varsku, seier han til NRK.

Alf Magne Smørholm

Alf Magne Smørholm, brannsjef i Molde, vurderer å stengje Fannefjordtunnelen

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Ein tilsynsrapport blir klar i dag etter brannøvinga i Fannefjordtunnelen sist veke .

Med brannen i Gudvangatunnelen friskt i minne, blei brannsjef Alf Magne Smørholm i Molde sjokkert tidlegare i haust . Fannefjordtunnelen skal renoverast i februar, men løyvingar til godt nok ventilasjonsinnlegg var ikkje inkludert.

– Det er avhengig av situasjonen. Men er det ein brann med ein viss størrelse, så er eg redd for at vi ikkje kan sende innsatsmannskap inn der slik situasjonen er i dag. Det er ikkje dimensjonert for den slags.

Det sa brannsjefen om ventilasjonsanlegget og moglegheita for å få ut giftig røyk ved brann.

– Vi ønskjer å seie ifrå

Brannøvelse i Fannefjordtunnelen

Førre veke hadde brannvesenet i Molde øving i Fannefjordtunnelen.

Foto: Endre Dahlen/Molde brannvesen

No vurderer brannsjef Smørholm seriøst å stengje Fannefjordtunnelen.

– Tunnelar går under sjølvbergingsprinsippet. Her ser vi at farane kan vere så store for persontryggleiken at stenging er eit verkemiddel som kan bli tatt i bruk.

Sikkerheitsanlegget, med for dårleg ventilasjon er ankepunktet. Smørholm fortel at dei har på det reine at anlegget ikkje er dimensjonert for å takle brann.

– I teorien er det eit verkemiddel som kan setjast i verk umiddelbart, men tunnelen har eksistert i nokre år, og vi må følgje normal saksbehandling. Vi ventar på den.

For tunnelstenging er ikkje berre ein tom trussel.

– Vi ønskjer å seie ifrå om alvoret i situasjonen. Eitt av verkemidla vi har i brannlova er å stengje ein tunnel, slår brannsjefen fast til NRK.

Har skjedd før

Han fortel at vidare at det i så fall ikkje blir første gong at ein tunnel blir stengt gjennom brannlova.

– Det har vore brukt før. Oslofjordtunnelen og andre tunnelar har lokale brannsjefar som har stengt, mellom anna for tyngre køyretøy.

– Overordna myndigheit har kanskje eit anna syn på dette?

– Ja, det er klart at å stengje ein tunnel har stor samfunnsøkonomisk betydning. Direktorata har ikkje støtta dette så ofte erfaringsmessig, fortel Smørholm.

No vil brannsjefen avvente tilbakemelding frå Statens vegvesen, men varskuet er ropt – igjen. Så står det igjen å sjå om noko blir gjort.

Mange av tunellene i fylket vårt manglar ventilasjonsanlegg som er er dimensjonert til å takle en storbrann. Brannsjefen i Molde fryktar konsekvensane av ein brann i Fannefjordtunnel. I dag fekk dei testa korleis ein brann vil utarte seg.