Brannsjef truer med å stenge tunneler

Fristen for å sikre norske tunneler kan bli utsatt til 2031. Brannsjef mener det kan føre til at liv går tapt, og truer med å stenge tunneler.

Brann i tunnel

Fortsatt er det mange tunneler som trenger en oppgradering. Skrekkscenarioet er at det skal oppstå en brann inne i tunnelene.

Foto: Bergen brannvesen

– Sikkerheten i norske tunneler er altfor dårlig, mener brannsjefen i Ålesund, Geir Thorsen.

Han viser til Riksrevisjonen sin rapport fra 2016 der den mangelfulle sikkerheten i tunnelene blir kraftig kritisert.

I 2007 kom det en ny sikkerhetsforskrift for tunneler. Fristen for å gjennomføre tiltak ble satt til 1. januar 2020, og deretter utvidet i fem år. Nå åpner Statens vegvesen for å utvide fristen til 2031. Det får brannsjefen til å reagere.

– Hvor mange mennesker må omkomme i en tunnelbrann før midler til oppgradering av tunnelene i Norge blir prioritert og noen tar grep, spør brannsjefen.

Brannsjef i Ålesund, Geir Thorsen

Brannsjef i Ålesund, Geir Thorsen

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Reagerer på utsettelse

Thorsen mener at dette er et skremmende eksempel på ansvarsfraskrivelse.

Han påpeker at det fremdeles er 135 tunneler i Norge som trenger oppgraderinger. Mangel på belysning og ventilasjon, slukkeutstyr, nødtelefoner og for få rømningsveier er det som går igjen.

Riksrevisjonen pekte også på at det ikke var gjennomført lovpålagte brannøvelser i rundt halvparten av tunnelene.

Nå etterlyser han en egen plan for sikkerhet i tunneler.

– I ytterste konsekvens kan det bli aktuelt å stenge tunneler som ikke ivaretar sikkerheten, sier Thorsen.

– Det mangler penger

Lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim (Sp), avviser at det er snakk om ansvarsfraskrivelse. Hun mener det er riktig å forlenge fristen.

Kristin Sørheim (Sp), leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal

Kristin Sørheim (Sp) er leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er ikke per i dag bevilget midler som gjør det mulig for fylkeskommunen å rekke den tidsfristen som gjelder. Når det innføres statlige krav over natta etter implementering av et EU-krav, må dette følges opp med midler. Kostnaden her i fylket er på 1,5 milliarder kroner.

– Utfordrende å klare fristene

Statens vegvesen har i sommer sendt ut undersøkelser til alle landets fylkeskommuner for å kartlegge behovet for slike utsettelser.

Oddvar Kaarmo

Sjefingeniør Oddvar Kaarmo i Vegdirektoratet.

Foto: Lars Eie / NRK

Sjefingeniør Oddvar Kaarmo i Vegdirektoratet jobber med tunnelsikkerhet på riksveiene. Han forstår brannsjefen sin frustrasjon, men sier at arbeidet har blitt mer omfattende enn de trodde.

– Vi kan like gjerne erkjenne at dette vil ta mer tid enn det vi hadde planlagt. Vi ønsker å gå i dialog med staten og fylkeskommunene dersom vi må lage fremdriftsplaner som er mer realistiske.

Ingelin Noresjø ved Samferdselsdepartementet sier at en eventuell utsettelse ikke er ønsket, men at det er flere hensyn som må vurderes. Hun sier at det er mange tunneler som skal oppgraderes og at dette arbeidet er på etterskudd.

Næringsråd Ingelin Noresjø

Ingelin Noresjø er statssekretær ved Samferdselsdepartementet. De skal vurdere om det trengs en utsettelse av fristen for å utbedre sikkerheten i tunneler.

Foto: Nordland kommune

– Dette skyldes i hovedsak at hensynet til framkommelighet ved stenging av tunneler må ivaretas, sier hun.

Noresjø sier også at omfanget og kostnadene knyttet til utbedringene har blitt høyre enn det som opprinnelig ble anslått. Hun vektlegger også at det vil bli satt inn midlertidige sikkerhetstiltak dersom slike utsettelser blir gitt.

Når Statens vegvesen har utarbeide en anbefaling til departementet vil de vurdere om forslaget skal sendes ut på høring.

– De burde stått på kravene

Men dette har ikke brannsjefen i Ålesund noe forståelse for.

– Det burde ikke engang bli åpnet for en mulig forlengelse av fristen. Her burde de stått på kravene og hatt fokus på sikkerheten til de som ferdes i tunnelene.