Hopp til innhold

Brannsjef kritisk til 110-rapport

Den nye analysen av 110-sentralene er full av feil og mangler, sier lederen for 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Brannsjef i Ålesund, Geir Thorsen

Lederen for 110-sentralen i Møre og Romsdal, Geir Thorsen, synes ikke noe om at 110-sentralen i Ålesund kan bli nedlagt.

Foto: Tore Ellingseter

Den samfunnsøkonomiske analysen av DSBs forslag til ny struktur for 110-regionene i Norge er nå klar.

Rapporten som er utarbeidet av Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap, DSB, viser at færre og større 110-sentraler er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Rapporten tar til orde for å legge ned 110-sentralen i Møre og Romsdal, som ligger i Ålesund.

Lederen for 110-sentralen i Møre og Romsdal, Geir Thorsen, synes ikke noe om at 110-sentralen i Ålesund kan bli nedlagt.

– Vi kjemper jo for å ha nærhet til de kommunene vi skal håndtere og betjene, sier Thorsen.


Les også:
Meiner det er fornuftig å omorganisere alarmsentralane
110-prosessen lagt på is

– Samfunnsmessig klokt

DSB har i lang tid arbeidet for større avdelinger ved 110-sentralene.

Avdelingsleder i DSB, Anne Rygh Pedersen

Avdelingsleder i DSB, Anne Rygh Pedersen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

I det ligger forslag om at 110-sentralen i Møre og Romsdal skal slå seg sammen med sentralene i Trøndelag, og ligge i Trondheim.

– Flere sentraler teller litt på knappene om videre drift, seier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

På oppdrag fra DSB har Analyse & Strategi fått i oppgave å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av DSBs forslag til større og færre 110-sentraler.

Analyseselskapet foreslår en reduksjon av 110-sentraler, fra dagens 19 til 12.

DSBs målsetting med tiltaket om færre og større 110-regioner er å skape sterke brann- og redningsfaglige 110-sentraler.

– Denne rapporten understreker at det også er samfunnsøkonomisk klokt å gjøre den endringen vi foreslår, sier Rygh Pedersen.

Hovedårsaken til at det blir lønnsomt er antallet reduserte årsverk ved 110-sentralene etter en omorganisering sammenlignet med dagens situasjon, står det i rapporten.

Les rapporten her

– Ikke sett på kostnadene for kommunene

– Når man setter i bestilling en oppgave så får man ofte det svaret man ønsker å belyse, sier Thorsen om rapporten som støtter forslagene til de som har bestilt rapporten, nemlig DSB.

Etter å ha lest sammendraget og de delene som omhandler Møre og Romsdal, ser han ikke på rapporten som troverdig.

– Jeg syns fremstillinga har store feil og mangler. Det som overrasker meg mest er at når det er kommunene som skal drifte 100-sentralene, og så har ikke sett på hva det vil koste for kommunene. Det skremmer meg litt, sier Thorsen.