Brannbilar til Barstadvika

Ørsta brannvesen dreg ut med to einingar til trafikkuhellet i Barstadvika. Vegvesenet melder om køar på staden der det har skjedd ei trafikkulukka. Ulukka har skjedd på europavegen.