Hopp til innhold

Brannbefal: – Senterpartiet driver ren skremselspropaganda

Brannsjef i Ålesund Geir Thorsen sier Senterpartiet gir et uriktig bilde når de reiser rundt i valgkampen og snakker om svekket brannberedskap i Distrikts-Norge.

Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund

SKAPER FRYKT: Brannsjef Geir Thoresen i Ålesund mener Senterpartiet gir et uriktig bilde av brannberedskapen i Distrikts-Norge.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

– Frykten som Senterpartiet skaper om en sentralisering til store brann- og redningsvesen, og at kommunene skal miste sitt lokale brann- og redningsvesen, medfører ikke riktighet, sier Geir Thorsen.

Geir Thorsen

SKREMSELSPROPAGANDA: Senterpartiet driver med skremselspropaganda mener brannsjef Geir Thorsen i Ålesund.

Foto: Jannicke Farstad / NRK

Han er brannsjef i Ålesund, Giske og Haram på Sunnmøre og nestleder i Norsk Brannbefals Landsforbund.

Thorsen mener Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum i flere medier har gitt uttrykk for at regjeringen nå er i ferd med å legge ned brann- og redningsvesenet ute i distriktene.

– Dette er ren skremselspropaganda og kan ikke stå uimotsagt, sier Thorsen.

Brannvesenet skal være lokalt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å utarbeide forslag til revidert forskrift for organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet.

Thorsen sier at det er ingenting i denne revideringen som vil føre til at brannstasjoner i distriktene vil forsvinne.

– Lokal tilstedeværelse rokkes heller ikke fordi kravet til innsatstid skal videreføres. I praksis betyr dette at brannstasjonene skal og må være der dem i dag er, sier Thorsen.

Frykter sentralisering

Trygve Slagsvold Vedum

BEKYMRET: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er bekymret for framtida til det lokale brannvesenet.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er bekymret for fremtiden til det lokale brannvesenet. Til NRK sier han at bekymringen er grunnet i at regjeringen til nå har sentralisert en del andre tjenester, for eksempel politiet.

– Tidligere i år leverte regjeringen en melding til Stortinget hvor de skrev at det er behov for færre og større brann- og redningsvesen. De sier det rett ut, sier Vedum.

Dette kommer samtidig som det nå skal settes nye krav til brannvesenet, flere kommuner har allerede varslet at dette ligger an til å bli så strenge krav at det i praksis vil gjøre at det lokale deltidsbrannvesenet kan fortsette, sier Vedum. .

Senterpartiet mener nærhet til politi og brannvesen er avgjørende for tryggheten til folk.

– Lokalkunnskap er spesielt viktig i krisesituasjoner. I dag er det mange flinke frivillige i brannvesenet som står på i bygda si, slik ønsker vi at det skal fortsette å være, sier Vedum.