Brann-semje i Herøy

Herøy kommune og arbeidstakarorganisasjonane har blitt samde om ei løysing når det gjeld framtida for den frivillege brann- og redningstenesta i Herøy. I desember i fjor sa 17 personar knytt til denne tenesta opp stillingane sine i protest mot kommunen. No har kommunen og brannfolka blitt samde om å jobbe i fellesskap for eit godt arbeidsmiljø.