Brann på Valderøya

  • Skadd etter røykutvikling

    Politiet melder at ei kvinne i 70-åra vart lettare skadd av røyk etter røykutviklinga på eldrebustaden på Valderøya. Ifølgje eldresenteret er kvinna sjekka av lege og det er ingen grunn til innlegging.

  • Mista sigarett på golvet

    Ifølgje Brannvesenet skal ein person ha mista ein sigarett ned på golvet, og det utløyste brannalarmen på eldrebustaden på Valderøya. Ei av dei tilsette ved eldrebustaden seier at dei ikkje var klar over kvifor brannbilane rykte ut.