Brann på Smøla

  • Brann sløkt

    Brannen på Smøla skal no vere sløkt. Naboar kom tidleg til med pulverapparat og bidrog til ei rask slukking. Brannen skal vere avgrensa til kjellarrommet i bustaden.