Brann på Hessa

Brannsentralen kan melde om branntilløp på eit kjøkken i eit bustadhus på Hessa i Ålesund. Brannvesenet er på veg til staden. Alle personane skal vere ute av huset.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL