Brann i vogntog

Det er brann i en trailer som er lastet med betongkonstruksjon ved Espesetkrysset i Aure. Vegen er sperret og det er stengt på fylkesvei 680. Nødetater er på vei til stedet.