Brann i personbil

Brannvesenet i Tingvoll og Straumsnes reiser ut på ein brann i ein personbil i Kvisvikvegen. Bilen står parkert på ei privat adresse. Brannen skal vere sløkt av bileigar og dratt vekk frå nærliggande bustad. Brannvesenet er no framme på staden for ettersløkking og kontroll.