Brann i Ørsta

Det brenn i ein einebustad i Åmdalen i Ørsta. Naudetatane er på veg til staden. Skadeomfang er så langt ukjent.