Bråk og høg musikk

Ei kvinne i 50-åra blei vist vekk får ein restaurant i Ålesund då ho forstyrra og var til sjenanse for andre gjestar. Kvinna ville etterkome pålegget. Og i Frei blei det i natt meldt om festtøy og høg musikk som hadde heldt på i fleire timar. Bebuar blei ringt opp og fekk beskjed om å dempe musikken.