Bra økonomi for elitelaga no

Fotballklubbane Molde og Aalesund har langtidskontrakter med fleire sponsorar, og det kan dei vere glade for no. NHO trur det blir tøffare å finne nye sponsorar neste år, når dei økonomiske nedgangstidene for alvor slår til også her i fylket.

Video nsps_upload_2009_3_25_20_16_13_1666.jpg

Viktig at byen støttar opp

Video nsps_upload_2009_3_26_9_50_36_1694.jpg

Per Waagan stiller opp for AaFK

Per Waagan er styrmedlem i Ålesund Fotball A/S. Han meiner den positive støtta både blandt publikum og sponsorar gjer at økonomien i klubben er god. Han fryktar heller ikkje at det blir spesielt mykje dårlegare tider berre laget leverer gode resultat.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.