Bøtelagd for fiskekasting

Kystverket si drone har filma fisk som blir kasta på sjøen frå garnbåten "Kato" frå Sandøy. Sunnmørsposten (krev abonnement) skriv at skipperen har fått eit førelegg på 15 000 kroner for dumping. Reiarlaget må ut med 50 000 kroner etter at det vart kasta fisk over bord under torskefisket utanfor Røst i mars.