Bosetting av flyktninger

Kommunene i Møre og Romsdal er bedt om å bosette i overkant av 300 flyktninger i 2019. Byene Ålesund, Molde og Kristiansund skal ta imot 125 av flyktningene. I stor grad har forespørselen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gått ut til kommuner som fikk forespørsel om bosetting av flyktninger også i fjor. Til sammen skal 235 norske kommuner bosette 5 350 flyktninger neste år.