NRK Meny
Normal

Dette er Borgundfjordfisket

Myten sier at når fisket var på sitt største kunne man gå tørrskodd flere kilometer over fjorden.

Se NRK på Borgundfjordfiske direkte her

Borgundfjordfisket 2014 er godt i gang. Tirsdag er NRK også ute på fjorden. Det kan du se i videovinduet over.

Hver vår i mange hundre år har Borgundfjordfisket vært et spektakulært fiske som har foregått helt inn under kaiene, nærmest midt i Ålesund sentrum. Fisket har foregått midt i innseilingen til en travel havn med daglige anløp av både containerskip og fraktfartøyer, i tillegg til cruiseskip.

Borgundfjordfiske

Borgundfjordfisket samler mange båter i fjorden.

Foto: NRK

Torsken kommer inn i Borgundfjorden for å gyte, og båtene har ligget tett i tett for å dra opp den velsmakende torsken i store mengder. 1. mars gikk startskuddet, men uke 13 er regnet som en av hovedukene til fisket.

Godt kjent historisk

Jarle Sulebust

Regionkonservator Jarle Sulebust ved Sunnmøre Museum.

Foto: Privat

Vårtorskefisket i Borgundfjorden er godt kjent gjennom historien. Ved utgravningene i middelalderkaupstaden Borgund i 1950-70-årene ble det funnet redskap og andre gjenstander som fortalte om maritim virksomhet. Rester etter kaier, bygningskonstruksjoner, i tillegg til kaupstadens beliggenhet, forteller at stedet særlig bygde sin eksistens på kommunikasjon sjøveien og utnyttelse av ressursene i havet, opplyser Sunnmøre historielag.

– Allerede Snorre skriver om Olav den hellige at han dro fra Steinvågen og inn forbi Hundsvær hvor der var et fiskevær. Så helt tilbake til middelalderen så var dette fisket stort, forteller regionkonservator ved Sunnmøre Museum, Jarle Sulebust.

Det mest synlige beviset på hvor stort Borgundfjordfisket var, er byen Borgund.

– Den lå der inne allerede i middelalderen, og hadde nok sitt økonomiske grunnlag i Borgundfjordfisket, sier han.

500 båter i 1756

Borgundfjordfisket ca 1900

Bildet er fra Borgundfjordfisket i ca år 1900.

Foto: Aalesunds Museums fotosamling

Sulebust sier at de ikke vet noe om mengden fisk som ble tatt opp i eldre tider, men ifølge Hans Strøm var det i 1756 nesten 500 båter som deltok under fisket.

– Det fins en myte om at når fisket var på det største, kunne man gå tørrskodd fra Borgundgavlen og over til Slinningen på de båtene som lå der og fisket. Så det har vært et stort fiske, sier Sulebust.

Historikeren forteller at det kom folk helt fra Nordfjord og området lenger nord for å delta i jakten på torsk.

– De bodde i rorbuer eller tok inn hos bønder som bodde rundt Borgundfjorden i de ukene som dette sesongfisket varte, sier han.

Stort fiske

– Det er for så vidt det samme som Lofotfisket. Det er de store innsigene av skrei som gjør det, og at man har det så konsentrert i Borgundfjorden. Man slapp å gå langt ut for å ta denne fisken, sier Sulebust.

Det som også har vært spesielt med fisket er at hovedtyngden av deltagerne har vært gårdbrukere som bor rundt fjorden.

– Dette forklarer også den store mengde robåter som har deltatt i fisket, skriver Bjørn Myklebust om Borgundfjordfisket i en hovedfagsoppgave fra 1971.

Fisken er fredet

Kysttorsken som kommer inn Borgundfjorden for å gyte er fredet, og yrkesfiskerne har derfor de siste årene måttet holde seg unna.

Begrensningene på fisket har resultert i at det en gang så tradisjonsrike Borgundfjordfiske nå i større grad foregår i Hessafjorden, som er innløpsfjorden til Borgundfjorden fra havet utenfor. Her er det fremdeles tillatt å drive tradisjonelt fiske for kystfiskere.

Men fritidsfiskerne kan boltre seg i det enestående fisket i Borgundfjorden. NRK har funnet seg en båt og deltar tirsdag på fisket. Det kan du se her.