Leif Tore Dybvik
Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Borgundfjordfisket

 • Kysttorsken aukar i Borgundfjorden

  Forbodet mot å fiske med garn i Borgundfjordfisket ved Ålesund har gitt resultat. Tal frå havforskingsinstituttet viser at det er meir kysttorsk i fangstane enn på mange år. Men om det betyr nytt liv for det store Borgundfjordfisket er eit anna spørsmål. – Kysttorsken er ein trua art og Borgundfjorden er eit viktig gyteområde, så vi må nok leve med avgrensingar på fisket også i framtida, seier Karl Anton Lorgen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

  Borgundfar
  Foto: Atlanterhavsparken v/Trond Østrem
 • Tilbyr turar til Borgundfjordfisket

  I år tilbyr Ålesund museum skyss ut til fiskefeltet for dei som ønsker å bli med på Borgundfjordfisket. For første gang kan dei som ønskjer det bli med bankskøyta «Storeggen» ut og delta på fisket sjølv. Turane blir i første omgang på måndagar og tysdagar i to veker framover.

  I år tilbyr Ålesund museum skyss ut til fiskefeltet for dei som ønsker å bli med på Borgundfjordfisket.
 • Båt blei berga

  I samband med Borgundfjordfisket måtte redningsselskapet rykke ut og hjelpe ein båt. Den hadde fått garn i propellen, og blei slept til land.

  Båt under slep
  Foto: Redningsselskapet
I år tilbyr Ålesund museum skyss ut til fiskefeltet for dei som ønsker å bli med på Borgundfjordfisket.