Brende: – Remøy-boten er urimelig og uriktig

Remøy Havfiske valgte å anke boten på 30 millioner kroner fra Russland. Utenriksminister Børge Brende (H) støtter selskapet og lover hjelp fra norske myndigheter videre.

Remøy holdt tilbake av FSB i Murmansk

REMØY: Reketråleren Remøy ble holdt tilbake i Murmansk i tre uker. Nå er det en bot på 30 millioner kroner som henger over selskapet Remøy Haviske. De har valgt å anke den.

Foto: Bård Wormdal

Børge Brende i Molde

UTENRIKSMINISTER: Børge Brende sier at han og norske myndigheter vil ha nær dialog med Remøy i tiden fremover.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Jeg er glad for at selskapet har valgt å anke boten.

Det sier utenriksminister Børge Brende etter at Remøy Havfiske valgte å anke boten på 30 millioner kroner fra Russland. Det var i mai reketråleren «Remøy» ble holdt tilbake i Murmansk etter at Fiskeridirektoratet hadde glemt å huke av for rekefiske i lisensskjemaet. Tidlig i juni ble tråleren satt fri fra arrest, men ikke lenge etter fikk selskapet en boten.

Remøy Havfiske har valgt å anke i saken, og også Brende mener at boten på 30 millioner er altfor høy.

– Jeg håper at rettsprosessen i Russland vil føre til at denne boten blir satt betraktelig ned. Den er urimelig og uriktig. Vi fra myndighetene sin side skal ha nær dialog med selskapet fremover, for å bidra til at dette blir et resultat som er levelig for Remøy, sier ministeren.

Hjelp fra myndighetene

Skjemaet som blei feil

DET GLEMTE FELTET: Fiskeridirektoratet hadde glemt å fylle ut for rekefiske.

Foto: NRK

Remøy Havfiske er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet, og Brende forsikrer at myndighetene vil hjelpe selskapet i tiden fremover.

Det opprinnelige kravet fra russiske myndigheter var på 90 millioner kroner, men det er altså redusert til 30 millioner. Det var norske myndigheter som sørget for at selskapet havnet i denne situasjonen i utgangspunktet, men Brende kan ikke love at de tar boten for selskapet.

– Vi var aktivt inne i at kravet på 90 millioner ble frafalt, og norske myndigheter har vært med å ta ansvar sammen med Remøy helt ifra begynnelsen, sier han.