Boreal Sjø vant anbudskonkurranse

Statens vegvesen har innstilt Boreal Sjø AS som vinner av anbudskonkurransen om ferjedrift på E39 Molde – Vestnes fra 2021–2028. Kontrakten har en verdi på i overkant av 1,9 milliarder kroner og det var tre rederier som leverte tilbud. Kontrakten gjelder drift av to helelektriske ferjer og to hybridferjer.

Fjord1 tapte Molde - Vestnes
Foto: An Eli Nøsen