Bør vente med investeringar

Fylkesutvalet i Sør-Trøndelag åtvarar mot store investeringar i Helse Midt. I ei høyringsfråsegn seier politikarane at det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal bremsar alle investeringar i Trøndelag. Dei vil difor at helseføretaket ventar med investeringar til drifta i alle helseføretaka er konsoliderte, skriv rbnett.no.